News

Всесвіт Й.С. Баха 2023

08-11 червня 2023 року

Положення + заявка на конференцію МШ3 10.06.23

***

Всесвіт Й.С. Баха 2023 Анкета-заявка на конкурс

***

Онлайн заявка на конференцію “Всесвіт Й.С. Баха 2023”

***

ОНЛАЙН АНКЕТА – ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ДРУГОМУ МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ КЛАВІРНОЇ МУЗИКИ «ВСЕСВІТ Й.С. БАХА»

ПОЛОЖЕННЯ

науково-творчої конференції  в межах Другого Міжнародного  конкурсу клавірної музики  «Всесвіт Й.С. Баха 2023 Анкета-заявка на конкурс а»

 «Музична спадщина Й.С. Баха  як невичерпна творча лабораторія розвитку музиканта-піаніста»

І частина – доповіді

ІІ частина – майстер-класи членів журі

м. Одеса, Україна

10 червня 2023 р. на базі Комунального закладу початкової спеціалізованої освіти «Мистецька школа №3 м. Одеси» буде проходити науково-творча конференція  «Музична спадщина Й.С. Баха – як невичерпна творча лабораторія розвитку музиканта-піаніста» та майстер-класи членів журі Другого Міжнародного  конкурсу клавірної музики  «Всесвіт Й.С. Баха».

До участі у конференції запрошуються викладачі мистецьких закладів.

Метою конференції є вдосконалення педагогічної та виконавчої майстерності викладачів, пробудження інтересу учнів до вивчення  поліфонічних творів,  розвинення поліфоничного слуху та музичного мислення у класі спеціального фортепіано. Конференція має сприяти укріпленню творчих зв’язків між мистецькими закладами, створенню умов для обміну педагогічним та виконавським досвідом викладачів.

 Головний тематичний напрямок конференції – робота над творами

Й.С. Баха в класі фортепіано,  особливості стилю, форм, жанрів клавірної музики Й.С. Баха,  різноманітність виконавчих редакцій, виховання навичок поліфонії у учнів-піаністів мистецьких шкіл на різному етапі навчання, особливості сучасного підходу до вивчення  баховських творів та їх обробок, особливості стилю барокко у музиці Баха на прикладі педагогічного репертуару тощо.

Вимоги до учасників у конференції:

 • наявність доповіді, яку учасник буде зачитувати повністю

або фрагментарно (тезово);

 • присутність та активна участь на засіданні конференції.

З метою видання збірки робіт треба доповіді надати у електронному форматі та оформити наступним чином: сторінки формату А4;  поля звичайні (верхнє та нижнє поле – 2 см, ліве – 3см, праве – 1,5 см); шрифт – Times New Roman, 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,15; вирівнювання тексту за шириною.

Попередити про наявність ілюстративного музичного матеріалу: ансамблеве виконання твору, або аудіо/відеоряд (з флеш-накопичувача доповідача), інше технічне обладнання.

В конференції можуть брати участь:

Викладачі  мистецьких закладів

Регламент доповіді – до 15 хвилин (разом з ілюстраціями).

Всі доповідачі конференції  отримають сертифікати (дипломи).

Заявки на участь у конференції приймаються до 01 червня 2023 р.

Електронна пошта для заявок:  presto2018@ukr.net

Контактний телефон +38 093 043 25 45

Адреса:  КЗПСО «Мистецька школа №3 м. Одеси», вул. Середня, б.1., м.Одеса, Україна

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

НА УЧАСТЬ У ДРУГОМУ МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ

КЛАВІРНОЇ МУЗИКИ «ВСЕСВІТ Й.С. БАХА»

08-11 червня 2023 року

 

 1. Вiкова категорiя –
 2. Місто/країна учасника –
 3. Прізвище, ім’я, по батькові учасника –
 4. Дата народження –
 5. Прізвище, ім’я, по батькові викладача –
 6. Контактнi телефони –
 7. E-mail –
 8. Навчальний заклад –

 

Програма виступу І туру:

 1. Один твір Й.С.Баха з програми ІІ туру ______________________

з посиланням на YouTube  у горизонтальному вигляді

 

Програма виступу ІІ туру

 1. (композитор, назва твору)                                   хронометраж

 

 1. (композитор, назва твору)                                  хронометраж

 

 1. (композитор, назва твору)                                 хронометраж

 

 

         До заяви  слід додатково на e-mail: presto2018@ukr.net відправити скановану копію свідоцтва про народження чи паспорту,  фотографію,   стислу  творчу  біографію для буклету (участь у конкурсах за останні 2 роки) та скановану квітанцію про сплату реєстраційного внеску

до 08.05.2023 року.                                                                                  

            Про проходження до ІІ туру буде повідомлено  до 10 травня 2023 року.

Дата заповнення:

Печатка та підпис керівника закладу:

 

 

Заявка  на участь 

 у науково-творчій конференції в межах

Другого Міжнародного  конкурсу

клавірної музики Й.С. Баха  «Всесвіт Й.С. Баха»

  «Музична спадщина Й.С. Баха як невичерпна творча лабораторія розвитку музиканта-піаніста»

 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові доповідача__________________________

____________________________________________________________

 

 1. Категорія, звання, науковий ступінь:____________________________ _________________________________________________________________

 

 1. Тема доповіді або відкритого уроку (майстер-класу) : _______________________________________________________________

 

 

 1. Місце роботи доповідача (навчальний заклад, посада):

___________________________________________________________

 

 1. Необхідність аудіо або відео апаратури, тощо:____________________

 

______________________________________________________________

 

 1. Контактні дані (телефон, електрона пошта) доповідача:_______________

____________________________________________________________________________

 

 

 

          Заявку  слід надіслати на e-mail  presto2018@ukr.net до 01 червня 2023 р.